ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ


Τεχνικό Προσωπικό,

Η Μαρία Δασοπούλου Msc είναι Χημικός (ΕΚΠΑ 2015), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χημεία, Τεχνολογία και Διαχείριση περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ 2018) με θέμα ερευνητικής εργασίας: <<Συγκριτική μελέτη χημικής σύστασης PM10 σε Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και υπολογισμός της συνεισφοράς των πηγών με χρήση μοντέλου αποδέκτη (PMF)>>.Από το 2016 έως σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>>. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αναλύσεις αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης για τον προσδιορισμό οργανικών ρυπαντών με χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, GC-FID, GC-PID, HPLC, OC/EC ) και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα όπως: ICARUS (Horizon 2020), AIRUSE (LIFE+).Έχει άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content