ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Τεχνικό Προσωπικό, Τεχνικός Ιατρικών Εργαστηρίων

Κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών (2001).

Πιστοποιητικό εξειδικευμένης δωδεκάμηνης επιμόρφωσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2017-2018) με θέμα «Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική Γενετική».

Εργαστηριακή εμπειρία: Κυτταροκαλλιέργειες, μικροσκοπική ανάλυση και κυτταρογενετική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από δείγματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος υγιών ατόμων και ασθενών με νεοπλασίες. Ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος για την εκτίμηση απορροφουμένης δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content