ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ


,

Ο Βασίλης Γαλιφιανάκης συνεργάζεται ως Project and Financial Manager με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTech-Lab) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κυρίως σε έργα LIFE ως Project / Financial Manager (ACEPT-AIR, AIRUSE, INDEXAIR, NANOEXPLORE, NANOMONITOR και VISIONS).

Eίναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005) και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο «Αρχιτεκτονική – Χωρικός Σχεδιασμός» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008).

Επίσης, o Βασίλης έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ως ερευνητικός συνεργάτης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Πειραιά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content