ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Τεχνικό Προσωπικό, Χημικός Εργαστηρίου

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Χημικός Εργαστηρίων.

Τεχνικός Ακτινοπροστασίας στο Εργαστήριο του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα. Υπεύθυνη για την τήρηση  των μέτρων Ακτινοπροστασίας κατά την διάρκεια εργασιών σε περιβάλλον ιοντιζουσών  ακτινοβολιών.

Είναι κάτοχος Πτυχίου από την Σ.Β.Ι.Ε. (1995).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content