ΑΡΓΥΡOΠΟΥΛΟΣ
ΧΡHΣΤΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

O Δρ. Χρήστος Αργυρόπουλος είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π., 2006) με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Υπολογιστική Μηχανική» (MSc., Ε.Μ.Π., 2008), και στην «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία» (MSc., Ε.Μ.Π., 2010) από το ίδιο πανεπιστήμιο (Ε.Μ.Π). Απέκτησε το D.I.C. και το διδακτορικό του στην «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική» από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Imperial College London το 2015. Από το Νοέμβριο του 2015 έως το Μάιο του 2018, εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Texas A&M University and Mary Kay O’ Connor Process Safety Center at Qatar. Πρόσφατα, διακρίθηκε με 3ετή υποτροφία για βιομηχανική έρευνα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την Motor Oil Hellas.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του, γενικά αφορούν την ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων και μοντέλων (numerical methods and models), για τη διερεύνηση σύνθετων φαινομένων στον τομέα της μηχανικής των ρευστών (fluid dynamics), τη μοντελοποίηση τυρβώδους ροής, τη βιομηχανική ασφάλεια, την ασφάλεια των χημικών διεργασιών, την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, την εκτίμηση επικινδυνότητας, την περιβαλλοντική υγεία, και τη μοντελοποίηση της πυρκαγιάς και της εκκένωσης (evacuation). Έχει πάνω από 14 χρόνια επαγγελματικής εμπειρία στη βιομηχανική ασφάλεια διεργασιών (process safety) και στο ερευνητικό πεδίο της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics). Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. από το 2008. Επίσης, έχει πλήθος δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content