ΚΑΠΙΡΗΣ
ΦΩΤΗΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Μηχανικός

ΚΑΠΙΡΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ο Φώτης Καπίρης είναι Τεχνικός Εργαστηρίου στο Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών (ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ, “Δημόκριτος”) από το 2015 στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.  Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2010), κάτοχος MSc στις “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2020) και πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας (2013). Οι κύριες αρμοδιότητες του αφορούν την διατήρηση και ανάπτυξη των ευκαρυωτικών (καρκίνων και υγιών) κυτταρικών σειρών από την τράπεζα κυττάρων του εργαστηρίου και την εφαρμογή/βελτιστοποίηση ειδικών βιολογικών πρωτοκόλλων με την χρήση ραδιοεπισημασμένων ή μη- ενώσεων.  Τα καθημερινά του καθήκοντα περιλαμβάνουν in vitro διαδικασίες όπως καλλιέργεια, ανακαλλιέργεια και ψύξη/απόψυξη κυτταρικών σειρών (με τήρηση λεπτομερούς αρχείου), προετοιμασία θρεπτικών μέσων, έλεγχος επιμολύνσεων, τακτική συντήρηση γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. πιπετών, επωαστικών κλιβάνων, κ.α.) καθώς και παρακολούθηση, παραγγελίες και αποθήκευση προμήθειών εργαστηρίου.  Επιπλέον, στις βασικές του αρμοδιότητες είναι η διεξαγωγή βιολογικών πειραμάτων που αφορούν την ανάπτυξη όγκων (ξενομοσχεύματα) με την εμφύτευση καρκινικών κυττάρων σε πειραματόζωα, προσδιορισμούς κυτταροτοξικότητας μέσω της μεθόδου MTT, μελέτες κυτταρικής πρόσληψης και εσωτερικοποίησης, μελέτες κυτταρικού κύκλου και απόπτωσης μέσω FACS, αξιολόγηση δημιουργίας ενδοκυτταρικών ROS μέσω της μεθόδου DCFH-DA, ανοσοαποτύπωση western και ηλεκτροφορήσεις, ανοσοϊστοχημεία, οπτική και συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού και χειρισμός κρυοτόμου και δονούμενής ή μη- μικροτόμου για τη δημιουργία σειριακών τομών από μονιμοποιημένους ή μη- ιστούς.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content