ΜΠΑΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

Η Μπάλλα Δήμητρα, είναι χημικός (ΑΠΘ, 2013), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» (ΕΚΠΑ, 2016) και υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Το αντικείμενο της διατριβής της αφορά στη «Μελέτη των Χλωριωμένων Αλκανίων στην Ατμόσφαιρα». Εργάζεται στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως επιστημονικός συνεργάτης (Οκτ. 2018-σήμερα). Επίσης, έχει εργαστεί και στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (2014-2018), στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού έμμονων και άλλων ρύπων, στον καλό χειρισμό αναλυτικών οργάνων GC-MS, GC-ECD, IC, MAE, TOC, φασματοφωτόμετρο UV-Vis, φθορισμόμετρο, καθώς και στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Έχει πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα THALES. Έχει 4 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 6 συμμετοχές σε πρακτικά ελληνικών/διεθνών συνεδρίων.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content