ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Μαθηματικός

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Effrosyni Karakitsou is a graduate of the School of Applied Mathematical and Physical Sciences of the National Technical University of Athens. She has obtained a Master’s degree in Systems Biology from the University of Surrey and holds a dual PhD title on Mathematical Systems Modelling from the University of Barcelona and the University of Birmingham. Currently, she is a Research Associate at the National Center for Scientific Research “Demokritos”, in Athens, working on projects related to climate change and on the implementation of data-driven methods and schemes in climate big-data.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content