ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Φαρμακοποιός

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2018-present: PhD Candidate, University of Patras, Greece and NCSRD

2013-2018: Degree in Pharmacy, University of Patras, Greece

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content