ΓΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Φυσικός

Η Γκίνη Μαρία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006) και μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ (2008, 2015). Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αερολύματος, την ανάπτυξη καινοτόμων πυρηνικών και πειραματικών τεχνικών για τον χαρακτηρισμό των μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων, στην μελέτη των θερμοκηπικών αερίων και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, στην μετρολογία των νανοσωματιδίων, και στην εκτίμηση της έκθεσης-εισπνεόμενης δόσης του πληθυσμού σε σωματιδιακούς ρύπους. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σε δράσεις των δικτύων ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace Gases Research InfraStructure network) και ΠΑΝΑΚΕΙΑ (Πανελλαδική Υποδομή για τη Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Σύστασης και Κλιματικής Αλλαγής).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content