ΚΑΝΙΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Χημικός

ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η Αναστασία Κανιούρα έλαβε πτυχίο Χημείας το 2012, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη βιοχημεία το 2014 και διδακτορικό τίτλο σπουδών το 2019 από το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν «Ανάπτυξη βιοαναλυτικού μικροκροσυστήματος με νανοδομημένες επιφάνειες για τον εμπλουτισμό και την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων» και εκπονήθηκε στο εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων του ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Gaseous Plasma nanotextured substrates for selective enrichment of cancer cells» και συγγραφέας 5 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Εργάστηκε για διάστημα 10 μηνών στην εταιρεία Nanoplasmas ΙΚΕ (ΤΕΠΑ, «Λεύκιππος», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»). Επί του παρόντος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με θέμα «Διαφοροποίηση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων σε μικρο/νανοδομημένες πολυμερικές επιφάνειες». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα κυτταρικής βιολογίας, κατασκευής μικρο/νανοδομημένων πολυμερικών επιφανειών, μοριακές τεχνικές καθώς και θέματα ανοσοανάλυσης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content