ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΥΡΤΩ


Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (Β), Χημικός Μηχανικός

Ειδικός λειτουργικός επιστήμονας, χημικός μηχανικός με διπλό πτυχίο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Politecnico di Milano, Ph.D. σε βιομηχανικά ατυχήματα και M.Sc. στην Υπολογιστική Μηχανική. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην ποσοτικοποιημένη εκτίμηση επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και στην ανάλυση μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στα αίτια των βιομηχανικών ατυχημάτων κυρίως στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων) καθώς και στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκτίμηση κινδύνου, στη διαχείριση της ασφάλειας και στη διερεύνηση μεγάλων ατυχημάτων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO στην Ελλάδα. Παρείχε επίσης επιστημονική υποστήριξη στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 2013/30/ΕΕ ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ispra. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα για τη βελτίωση της βιομηχανικής ασφάλειας και έχει επίσης συνεργαστεί με πολλές χημικές βιομηχανίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με ρυθμιστικές αρχές και άλλα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συντάξει περισσότερες από 120 τεχνικές εκθέσεις σε σχετικούς τομείς της έρευνάς της.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι οδικές μεταφορές κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών μεταφορών. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη τους και η ποιοτική λειτουργία τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αυξημένη ασφάλειά τους. Ειδικότερα, η ασφά...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content