ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ


Εντεταλμένος Ερευνητής, Χημικός

ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ο Δρ. Άριστείδης Χιώτελλης είναι Ερευνητής Γ′ στο Εργαστήριο Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Κατέχει πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003) και Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική Χημεία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005). Στη συνέχεια έκανε τη διδακτορική του διατριβή στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (2007) και κατόπιν μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Βιοοργανικής Χημείας και Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δ» (2007-2008) Μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του καθηκόντων, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Ραδιοφαρμακευτικών Επιστημών του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ETH) στη Ζυρίχη της Ελβετίας (2010-2016). Στη συνέχεια ανέλαβε θέση συνεργάτη ερευνητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο (2016-2018).

Οι ερευνητική δραστηριότητα του Δρ. Χιωτέλλη εστιάζεται στην ανάπτυξη ιχνηθετών PET και SPECT για χρήση στην ογκολογία αλλά και σε άλλους τομείς ιατρικού ενδιαφέροντος. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη δομική τροποποίηση φαρμακομορίων με στόχο την βελτιστοποίηση της ένωσης-οδηγού (lead optimization) και την κατόπιν επισήμανσή τους με το PET ραδιοϊσότοπο F-18. Επίσης ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη θεραποδιαγνωστικών ενώσεων (theranostics) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ζεύγη ραδιονουκλιδίων καθώς και για την ανάπτυξη νέων ραδιοσυνθετικών μεθόδων για την επισήμανση (βιο)μορίων με F-18. Επί του παρόντος, το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη ιχνηθετών για 18F-PET με στόχο την απεικόνιση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης ώστε να διευκρινιστεί η συμμετοχή της στην μοριακή βιολογία του καρκίνου καθώς και στην και στην ανοσοδιαμόρφωση του καρκίνου. Ακόμη, ο Δρ. Χιωτέλλης συν-διδάσκει το μάθημα «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Στόχευση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης για απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων μέσω τομογραφίας εκπομπής φωτονίου (SPECT) και ποζιτρονίου (PET)

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρών ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας PET και SPECT ιχνηθετών που στοχεύουν ταυτόχρονα την ινδολεαμίνη 2,3-διοξυγενάση 1 και 2 (IDO1/2) και την  τρυπτοφάνη 2,3-διοξυγενάση (TDO), τρία ένζυμα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιολογία του καρκίνου. Συγκεκριμέ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content