ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ


Κύριος Ερευνητής, Χημικός

H Δρ. Ειρήνη Βασιλειάδου είναι Ερευνήτρια Β’ Βαθμίδας στο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας κι Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993) και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1999). Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας που ξεκίνησε το 2002 τη λειτουργία του ΕΦΑΜΑΔ, που αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον έλεγχο διοξινών και παρομοίων με τις διοξίνες ενώσεων στην Ελλάδα και είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO/IEC 17025. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ανθεκτικών οργανικών ρύπων (διοξινών και παρομοίων με τις διοξίνες ενώσεων, υπερφθοριωμένων και βρωμιωμένων ενώσεων κλπ), τον έλεγχο των επιπέδων των παραπάνω ενώσεων σε ελληνικά τρόφιμα, στο περιβάλλον και σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά (αίμα και μητρικό γάλα) και την εκτίμηση του κινδύνου από την έκθεση του ανθρώπου σε αυτές. Εχει συμμετάσχει σε αρκετά εθνικά κι ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης κι έχει παρουσιάσει εργασίες της σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων – δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας σχετικών με την παρακολούθηση των επιπέ...

readmore-arrow

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της

readmore-arrow

FP7-ENV-2013 Collaborative project

2013-2018 | HEALS

Health and Environment - wide Associations based on Large Population Surveys

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow

Bioactive food components, mitochondrial function and health

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content