Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος
2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων – δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας σχετικών με την παρακολούθηση των επιπέδων των συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων στο αστικό περιβάλλον

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content