Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης ουσιών σε ίχνη για τον προσδιορισμό των επιπέδων Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων (Persistent Organic Pollutants – POPs) σε τρόφιμα/ ζωοτροφές, στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό (αίμα και μητρικό γάλα)
  • Εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού σε POPs όπως οι διοξίνες και οι υπερφθοριωμένες ενώσεις και μελέτη πιθανών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία
  • Επαγγελματική έκθεση σε POPs
  • Μελέτη επιπτώσεων περιστατικών πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ, δασικές εκτάσεις κλπ.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την έκλυση διοξινών σε βιομηχανικές ζώνες

Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

To Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας κι Ανάλυσης Διοξινών  λειτουργεί από το 2002 στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κι εξειδικευμένο αναλυτικό εξοπλισμό που του παρέχουν τη δυνατότητα απομόνωσης και λεπτομερούς προσδιορισμού διοξινών και παρεμφερών ενώσεων σε διάφορα είδη δειγμάτων (π.χ. τρόφιμα, βιολογικά υγρά, περιβαλλοντικά δείγματα) και γενικότερα προσδιορισμού Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων (Persistent Organic Pollutants – POPs) σε ίχνη.

Γενικό πεδίο ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλύσεων κι ο χαρακτηρισμός μορίων μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους με μεθόδους φασματομετρίας μάζας, σε θέματα που αφορούν την υγεία, την ιατρική και το περιβάλλον.

Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις διοξινών, φουρανίων και παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα (EPA 1613, EPA 1668) με κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος και μέτρηση σε φασματογράφο μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας, όπως ορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321) στα παρακάτω πεδία :

  • Διοξίνες και PCBs σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υγρά, και αέρα
  • Υπερφθοριωμένες ενώσεις σε τρόφιμα και βιολογικά υγρά
  • Χλωριωμένα φυτοφάρμακα στον ορό/πλάσμα αίματος

Έχει ορισθεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αρ. 23358 απόφαση του ΕΦΕΤ, και είναι μέλος του δικτύου Εργαστηρίων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο διοξινών, υπερφθοριωμένων ενώσεων και βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με κρατικούς φορείς (ΕΦΕΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφερειακές Ενότητες, Τμήμα Προμηθειών του Ελληνικού Στρατού, Τελωνεία) σε τακτικά προγράμματα  ελέγχου αλλά και σε έκτακτα περιστατικά για την ανάλυση διοξινών σε τρόφιμα, ζωοτροφές και βιολογικά δείγματα.

Gallery Φωτογραφιών του Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών

Προσωπικό

Υπηρεσίες

Ανάλυση Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321) στα παρακάτω πεδία : Ανάλυση διοξινών και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, αέρα (ατμοσφαιρικό/απα...
Ανάλυση Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων – δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών και για...
Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοπο...
Health and Environment - wide Associations based on Large Population Surveys
Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της...
Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας...
Bioactive food components, mitochondrial function and health
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Μέλος του Δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αλογονωμένους Ανθεκτικούς Οργανικούς Ρύπους
Μέλος του δικτύου εργαστηρίων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων στα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τον αέρα και σε βιολογικά δείγματα
Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ
Ελλάδα
Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Ελλάδα
Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ελλάδα
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Ελλάδα
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ετήσια εθνικά προγράμματα
Ελλάδα
Περιφερειακές Διοικήσεις – περιβαλλοντικές επιπτώσεις διοξινών και σχετικά θέματα δημόσιας υγείας
Ελλάδα
Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Ελλάδα
Υπουργείο Υγείας
Ελλάδα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content