Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών

Περιγραφή

Αέρια χρωματογραφία – φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης (GC/HRMS)

Αέρια χρωματογραφίας – φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (GC-MS/MS)

Υγρή χρωματογραφία – φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS)

Συσκευή αυτόματης εκχύλισης υψηλής πίεσης

Συσκευή αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων για την ανάλυση ανθεκτικών οργανικών ρύπων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content