ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός

Ο Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης είναι Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α) και Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1986), μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη οργανική χημεία (1988) και διδακτορικού διπλώματος στη βιοχημεία (1991) από το Universite de Paris-Sud, Orsay, France (1999). Από το 1993 έως το 1999 εργάστηκε με μεταδιδακτορική υποτροφία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο οποίο από το 1999 είναι μόνιμος Ερευνητής. Από το 2002 είναι προϊστάμενος του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, που αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο διοξινών και παρομοίων με τις διοξίνες ενώσεων στην Ελλάδα και είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αναλυτική χημεία και τη φασματομετρία μάζας και ειδικότερα στην ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ανθεκτικών οργανικών ρύπων (διοξινών και παρομοίων με τις διοξίνες ενώσεων, υπερφθοριωμένων και βρωμιωμένων ενώσεων κλπ) σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα κλπ, την εκτίμηση της συνολικής έκθεση του ανθρώπου σε αυτούς και τη μελέτη των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά εθνικά κι ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης (COST Action FA0602, FP7-ENV-2013 με τίτλο HEALS – Health and Environment-wide Associations based on Large Population Surveys κλπ) κι έχει παρουσιάσει εργασίες σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει πάνω από 85 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων – δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας σχετικών με την παρακολούθηση των επιπέ...

readmore-arrow

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της

readmore-arrow

FP7-ENV-2013 Collaborative project

2013-2018 | HEALS

Health and Environment - wide Associations based on Large Population Surveys

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow

Bioactive food components, mitochondrial function and health

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content