Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού
2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content