Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου
2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content