ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(6 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

readmore-arrow

COST Action FA0602

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

readmore-arrow

2013-2018 | HEALS

FP7-ENV-2013 Collaborative project

readmore-arrow

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

readmore-arrow

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content