Ανάλυση Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων

Contact us:
Ανάλυση Ανθεκτικών Οργανικών Ρύπων

Overview

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321) στα παρακάτω πεδία :

  • Ανάλυση διοξινών και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, αέρα (ατμοσφαιρικό/απαέρια καμινάδων) και βιολογικά υγρά
  • Ανάλυση υπερφθοριωμένων ενώσεων σε τρόφιμα και βιολογικά υγρά
  • Ανάλυση χλωριωμένων φυτοφαρμάκων σε ορό/πλάσμα αίματος

Πεδίο Διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025: ESYD_321-4_el.pdf

Οι αναλύσεις διενεργούνται με μεθόδους που αναπτύσσονται από το εργαστήριο με βάση διεθνή πρωτόκολλα και πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αναφορά Αναλυτικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται και η δήλωση συμμόρφωσης του υπό εξέταση προϊόντος με τα ανώτατα όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπου αυτό απαιτείται.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content