ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός

Η Κωνσταντίνα Γρηγορίου είναι Χημικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος  και υποψήφια διδάκτορας  του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής είναι η «Αξιολόγηση κινδύνου έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες μέσω προσδιορισμού της συγκέντρωσής τους σε τρόφιμα, με βελτιστοποιημένη τεχνική GC-MS/MS». Από το 2014, εργάζεται στο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως επιστημονικός συνεργάτης, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με αντικείμενο απασχόλησης την ανάπτυξη μεθόδων, τον προσδιορισμό των επιπέδων και την αξιολόγηση του κινδύνου έκθεσης του πληθυσμού σε ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους.

Επιλεγμένα Έργα

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων – δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας σχετικών με την παρακολούθηση των επιπέ...

readmore-arrow

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της

readmore-arrow

FP7-ENV-2013 Collaborative project

2013-2018 | HEALS

Health and Environment - wide Associations based on Large Population Surveys

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow

Bioactive food components, mitochondrial function and health

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content