ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΔΟΜΝΑ


, Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών εργαστηρίων, απόφοιτος ΔΙΕΚ Αμαρουσίου 2015. (Βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ).

Εργαστηριακή εμπειρία: Προετοιμασία δειγμάτων, καλλιέργεια κυττάρων και κυτταρογενετική ανάλυση σε δείγματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος υγιών ατόμων και ασθενών με νεοπλασίες. Ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος για την εκτίμηση απορροφουμένης δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content