ΔΙΑΠΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

Η Ευαγγελία Διαπούλη είναι Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας στο ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».  Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π., 2000) και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, 2002) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο τομέα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Μ.Π., 2008). Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στον χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος, και συγκεκριμένα στην ποιότητα αέρα της εξωτερικής ατμόσφαιρας και εσωτερικών χώρων, στον επιμερισμό πηγών, καθώς και στην εκτίμηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και της επαγγελματικής έκθεσης σε αέριους και σωματιδιακούς ρύπους. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πρότυπων μεθόδων μέτρησης του αερολύματος και επιμερισμού των πηγών του. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και εθνικών προγράμματα, έχοντας διατελέσει σε κάποια από αυτά και Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε συνολικά για το έργο, ή για την ομάδα του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

2020-2022 | Hellenic Ministry of Development and Investments/NSRF 2014-2020

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» υλοποίησε το έργο «Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», σ...

readmore-arrow

Χάκαρε τη Κλιματική Αλλαγή στο Χελμό

2020-2022 | Green Fund

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στο έργο  H2C2, με συντονιστή το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος. Το H2C2 στοχεύει να δημιουργήσει ένα εργαλείο επικοινωνίας/αφήγησης για την περιοχή των Καλαβρύτων σχετικά με τη κλιματική αλλαγή: πώς το τοπικό περιβάλλον θα επηρεαστεί από την αλλαγή του κλίματ...

readmore-arrow

Δυνατότητες και υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

2021-2025 | EC/Horizon 2020

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει ως Συνδεδεμένος Φορέας στο έργο  έργο RI-UBANS, με συντονιστή το Ισπανικό Συμβούλιο Έρευνας (CSIC), και 27 λοιπούς εταίρους από τη Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία , Ελλάδα, Ισπαν...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content