Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
2020-2022 | Hellenic Ministry of Development and Investments/NSRF 2014-2020

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» υλοποίησε το έργο «Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ  2014-2020.

Στόχος του έργου ήταν (I) η, για πρώτη φορά, σε βάθος μελέτη της υγροσκοπικής συμπεριφοράς του ατμοσφαιρικού αερολύματος της Αθήνας και των πηγών / περιβαλλοντικών συνθηκών που την επηρεάζουν, και  (II) η εκτίμηση της επίδρασης της υγροσκοπικότητας στην εναποτιθέμενη δόση στον ανθρώπινο οργανισμό και κατ’ επέκταση στην επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Η μελέτη βασίστηκε σε μετρήσεις συνολικής διάρκειας ενός έτους στον σταθμό αστικού υποβάθρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», και περιελάμβανε τις εξής δράσεις:

  1.  Ανάλυση δεδομένων από επιτόπιες μετρήσεις πεδίου επιλεγμένων παραμέτρων του ατμοσφαιρικού αερολύματος:  υγροσκοπικότητα, κατανομή μεγέθους του αριθμού, της επιφάνειας και της μάζας, συντελεστής απορρόφησης – ισοδύναμη συγκέντρωση μαύρου άνθρακα (BC), συγκέντρωση μάζας των ΑΣ2,5 και κύρια χημικά συστατικά των ΑΣ2,5 (στοιχειακός (EC) και οργανικός άνθρακας (OC), και κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία)
  2.  Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του μίγματος του ατμοσφαιρικού αερολύματος
  3.  Μελέτη της επίδρασης της υγροσκοπικότητας στην εκτίμηση της εναποτιθέμενης δόσης σωματιδίων στον ανθρώπινο οργανισμό.
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content