ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ


Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (Β), Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δρ. Σταμάτης Μπαμπαλής είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β’ Βαθμίδας και αποτελεί μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΗ-ΕΣ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Γένοβας και έχει λάβει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν την ένταξή του στο προσωπικό του ΕΗ-ΕΣ του ΕΚΕΦΕ ¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨ (1993), κατείχε διάφορες θέσεις εργασίας στην βιομηχανία με αντικείμενο τόσο την Έρευνα & Ανάπτυξη όσο και την διαχείριση έργων (Project management) στην Ελλάδα και την Ιταλία. Συμμαντική ήταν η συμμετοχή του στην υλοποίηση των διαρθρωτικών Προγραμμάτων του ΕΗ-ΕΣ όπως της Κοινοτικής Προτοβουλίας PRISMA, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του 2 ΚΠΣ και ΑΚΜΩΝ, Έργα που αφορούσαν διαπιστεύσιμες Εργαστηριακές-Ερευνητικές Υποδομές.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας κατά την ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων όπως διατάξεις αποθήκευσης θερμότητας, ηλιακά συστήματα και συλλέκτες, ηλιακά-υποβοηθούμενα ξηραντήρια καθώς και σε συστήματα και διαδικασίες μηχανικής και ηλιακά υποβοηθούμενης ξήρανσης.
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων στα θέματα αυτά, σε τέσσερα εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και σε επεξεργασίες προτύπων και τεχνικών οδηγιών τα οποία και έχουν λάβει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών (άνω των 600). Είναι τακτικός κριτής σε έγκριτα περιοδικά στην περιοχή της ηλιακής ενέργειας και της ξήρανσης.
Στο Εργαστήριο είναι Τεχνικός Υπεύθυνος κιαι Υπεύθυνος Δοκιμών Ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων, Δεξαμενών αποθήκευσης θερμού νερού καθώς και Υπεύθυνος Διακριβώσεων και Δοκιμών σε υλικά θερμομονωτικά και ηλιακά με πλέον των 25 ετων εμπειρία σε δοκιμές ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Είναι μέλος των επιτροπών εμπειρογνωμόνων CEN TC 312 και Solar Keymark Network

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και αξιολόγηση θερμικών ηλιακών προϊόντων

- |

readmore-arrow

Διαδικασίες για την πιστοποίηση της απόδοσης μεγάλων ηλιακών θερμικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία μοντελοποίησης

- |

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content