ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΡΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός Μηχανικός

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΡΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Σεπτέμβριος 2016 – Σήμερα: Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τίτλος Διτριβής: Βιοφυσική και βιοχημική μελέτη του ρόλου της καλμοδουλίνης και των μεταλλαγμάτων της στα μονοπάτια σηματοδότησης Ca2+ – Μοριακοί μηχανισμοί παθογένειας.
Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’: Γεώργιος Νούνεσης, Εργαστήριο Βιομοριακής Φυσικής, ΙΠΡΕΤΕΑ.

  • 2008-2015: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ‘Μελέτη εγκλωβισμού και προσρόφησης βιολογικά δραστικών ενώσεων σε αλγινικό και πυριτικό ασβέστιο αντίστοιχα’

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  • 2018-2021: Υποτροφία υποστήριξης διαδακτορικής διατριβής από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  • Πρωτεϊνικές Αλληλεπιδράσεις
  • Σύνθεση και καθαρισμός πρωτεϊνών
  • Θερμοδυναμική μελέτη πρωτεϊνικών μορίων
  • Θερμιδομετρία Ισόθερμης Τιτλοδότησης
  • Φασματοσκοπία Κυκλικού Διχροϊσμού
  • Φασματοσκοπία Φθορισμού
  • Φασματοσοπία UV-Vis

 

Επιλεγμένα Έργα

Blue Bio Med

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy”, Προϋπολογισμός του Φορέα 138.5 k€

readmore-arrow

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, INSPIRED   Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization”, Προϋπολογισμός του Φορέα 232 k€

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content