ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ-ΠΕΤΣΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ


Κύριος Ερευνητής, Βιολόγος

ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ-ΠΕΤΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Παραβατού είναι Διδάκτωρ Γενετικής, από το Πανεπιστήμιο Παρισίων VII, Jussieu, Prof. C. Petit, (06/1984). Έχει κάνει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές Γενετικής (Εξελικτική βιολογία), στο Πανεπιστήμιο Παρισίων VII, Jussieu, Prof. C. Petit, (09/1982) και είναι Πτυχιούχος Βιολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας (1978).

Εργάζεται από το 1997 έως σήμερα στο ΕΚΕΦΕ «Δ». Ως Ερευνήτρια B΄ από το 2010, ως Ερευνήτρια Γ΄ από το 2006 έως το 2010, ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό από το 2001 έως το 2006, ως Επιστημονικός Συνεργάτης από το 1997 έως το 2001. Εργάστηκε το 1984 ως Ραδιοβιολόγος στο Institute Curie, Paris, France. Από το 1993 έως το 1997, εργάστηκε στο Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina, Istituto di Genetica Medica, Roma, Italia, ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο πεδίο της ανθρώπινης γενετικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάστηκαν (1) στη μελέτη χρωμοσωματικών «αλλοιώσεων» που επάγονται από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, συναντώνται στους καρυότυπους των ανθρώπων και των πιθήκων και κατά την εξέλιξη των ειδών (2) ανθρώπινη γενετική (3) σε τοξικολογικές μελέτες σε βιολογικά συστήματα περιβαλλοντικών ή συνθετικών χημικών παραγόντων καθώς και στην μελέτη νέων (ραδιο)φαρμάκων, νανοδομών για την μεταφορά φαρμάκων και (4) στη μελέτη της μεταβολής της ακτινοευαισθησίας στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες των κυτταρικών συστημάτων από φάρμακα.

Διδάσκει από το 2012 έως σήμερα στο Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό Τμήμα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσική το Μάθημα «Βιολογία» και από 2010 έως σήμερα στο Μεταπτυχιακό «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Υγεία» του Βιολογικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα «Ιοντίζουσες ακτινοβολίες και Υγεία».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής του εκπομπού α-σωματιδίων Αστάτιο-211 (Astatine-211: 211At) και την εφαρμο...

readmore-arrow

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς κλινικής έρευνας και επιχειρήσεις ασχολείται με τον σ...

readmore-arrow

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα διαθέτουν κατάλληλα φαρμακοφόρα (πεπτίδια ή πεπτιδομιμητικά μόρια), προκειμένου να στοχεύουν: i) το...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content