ΚΟΡΜΕΤΖΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΚΟΡΜΕΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός.

Αδειδοτημένος Χειριστής Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα. (1989 – )

Συντήρηση, Βαθμονόμηση και Επισκευή Ηλεκτρονικού Κυκλώματος Ασφαλείας του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα.

Συντήρηση και Επισκευή Συστήματος Ασφαλείας Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα (Ράβδοι Ελέγχου).

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών, της Σ.Τ.ΕΦ. του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1987).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content