ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ
ΔΑΝΑΗ


Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Χημικός

ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ

Η Δανάη Μπουζιώτη πήρε το πτυχίο της από το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2019. Από τότε μέχρι σήμερα εκπονεί τη μεταπτυχιακή της εργασία με θέμα «Διειδική στόχευση του καρκίνου του προστάτη – Επισήμανση  πεπτιδίων  με διπλή στόχευση για διάγνωση, in vitro αξιολόγηση σε καρκινικές κυτταρικές σειρές & μελέτη βιοκατανομής σε υγιή  πειραματόζωα και παθολογικά πρότυπα» στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων – Κατεύθυνση: Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» του τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).  Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπτυξη και παρασκευή  διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων για τον καρκίνο, με έμφαση στη ραδιοεπισήμανση μορίων κυρίως με το ισότοπο Ga-68 για την απεικόνιση του καρκίνου του προστατη με PET/CT. Περαιτέρω, μελετάται η in vitro αξιολόγηση των επισημασμένων πεπτιδίων σε καρκινικά κύτταρα και η βιοκατανομή σε φυσιολογικά πειραματόζωα και παθολογικά πειραματικά πρότυπα. Για τους παραπάνω σκοπούς , χρησιμοποιεί τις εξής τεχνικές:  Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC), Χρωματογραφία Λεπτής  Στοιβάδας (TLC), Πολυκαναλικό αναλυτή ραδιοϊσοτόπων, Μετρητές ραδιενέργειας, Οπτικό μικροσκόπιο , Συσκευή τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content