ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Διευθυντής Ερευνών, Φαρμακοποιός

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η Ευαγγελία Λιβανίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (1981) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φαρμακευτική (εκπόνηση διατριβής: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», απονομή τίτλου: Πανεπιστήμιο Πατρών, 1988). Υπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt και εργάσθηκε ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Tuebingen, Γερμανία. Το 1995 εξελέγη ερευνήτρια Γ´, το 1998 εξελίχθηκε σε ερευνήτρια Β΄ και από το 2004 υπηρετεί ως Ερευνήτρια Α´ στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» [Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (ΙΡΡΠ), σήμερα τμήμα του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)]. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η Ανοσοχημεία και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την επισήμανση, την αξιολόγηση και εφαρμογή αντιγόνων και αντισωμάτων σε in vitro ανοσοχημικές μεθόδους με στόχο τη μελέτη βιοδραστικών μορίων μικρού μοριακού βάρους (π.χ. βιταμινών, όπως η βιοτίνη, ή ανοσοτροποποιητικών πεπτιδίων). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από εκατό άρθρα σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και βιβλία, με περισσότερες από 1.500 ετεροαναφορές. Είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε πολλά επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: Archives of Biochemistry & Biophysics, Chemosphere, Clinical Chemistry, European Journal of Pharmaceutics & Biopharmaceutics, International Journal of Pharmaceutics, Journal of Chromatography A, Journal of Immunological Methods, Peptides, Talanta). Έχει καθοδηγήσει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες φοιτητών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διδάσκει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Συμμετείχε/συμμετέχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών προτάσεων και ήταν/είναι Επιστημονική Υπεύθυνη εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (συνολικός προϋπολογισμός για το ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος» > 500.000 ευρώ). Υπήρξε αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΡΡΠ και συμμετείχε επί πολλά έτη στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Από το 2014 συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης πρωτοκόλλων πειραματισμού και ευζωίας ζώων εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Από το 2018 είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Συμμετέχοντες Νέοι Ερευνητές: Δρ. Χρυσούλα-Ευαγγελία Καραχάλιου & Δρ. Γεώργιος Κουκουβίνος Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Δρ. Ευαγγελία ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Δρ. Σωτήριος Κακαμπάκος Προϋπολογισμός: 50.050 ε...

readmore-arrow

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης πλατφόρμας καινοτόμου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

2011-2013 | EU/FP7-SME-2011 (286442)

Επιστημονική Υπεύθυνη (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”): Δρ. Ευαγγελία Λιβανίου Συμμετέχοντες Ερευνητές (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”): Δρ. Σ. Κακαμπάκος, Δρ. Δ. Μαστέλλος, Δρ. Π. Πέτρου, Δρ. Ι. Πιρμεττής Προϋπολογισμός (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”):  237.181,25 ευρώ Η κο...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content