ΦΛΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ


Ομότιμος Ερευνητής, Βιολόγος

Dr. Florou is a research scientist, Director of Research, Former Head of the Environmental Radioactivity Laboratory (2012 – 2018) of the Institute of Nuclear and Radiological Sciences and Technology Energy and Safety (INRASTES) of the National Centre for Scientific Research ‘’Demokritos’’. Her research experience focuses on environmental radioactivity and Radioecolology (marine and terrestrial) including detection of radionuclides and trace contaminants by use of bio-indicators, study of effects of protracted low-level irradiation by cytogenetic tools, transfer and bioaccumulation of radionuclides in marine and inland aquatic ecosystems, remote radiological assessment in the marine environment, dose assessment and the derived basic safety standards. She is the Greek representative in a number of IAEA TC RER programs and an expert of IAEA and EU in environmental radioactivity and radiological food control. Dr Florou has over 200 publications (journals, conferences, reports etc). Besides, she conducts the routine environmental monitoring program of ERL and two programs of provision of specialized scientific services for stakeholders. Since 2019 is a collaborating senior researcher (submission for emeritus in the due time).

Publications: Over 260, (Journals – 55, Invited Lectures, Int./Nat. Conferences, Scientific Reports, Technical Reports,  Educational Lectures, Monographs – over 200)

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κυτταρογενετικού εργαλείου για την ανίχνευση της συνεργιτικής δράσης και των επιπτώσεων της ραδιενεργού και συμβατικής ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον

2020-2022 | IKY/SSF

Η έρευνα σχετίζεται με τη χρήση των κυτταρογενετικών παρατηρήσεων για την ανάλυση των επιπτώσεων που προκαλούνται στους θαλάσσιους οργανισμούς από τη συνεργιτική δράση ραδιενεργών και συμβατικών ρυπαντών. Η μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόζεται σε δεδομένα πεδίου προκειμένου να αναδειχθούν οι πραγματι...

readmore-arrow

Μελέτη σχέσης ραδιενεργού ρύπανσης με δορυφορικές παρατηρήσεις παραμέτρων θαλασσίου περιβάλλοντος και συγκριτική τους απεικόνιση σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών

2017-2021 | ΙΣΝ/SNF

Η έρευνα εστιάζει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου που αφορά την τηλεπισκοπική παρατήρηση των ραδιενεργών διαλυτών ρύπων (Cs-137) στο θαλάσσιο περιβάλλον, με την ενσωμάτωση επιτόπιων μετρήσεων, δορυφορικών παρατηρήσεων-μετρήσεων, μοντέλων και ΣΓΠ-GIS. Η περιοχή μελέτης που διερευνάται κατά τ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content