Μελέτη σχέσης ραδιενεργού ρύπανσης με δορυφορικές παρατηρήσεις παραμέτρων θαλασσίου περιβάλλοντος και συγκριτική τους απεικόνιση σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών
2017-2021 | ΙΣΝ/SNF

Η έρευνα εστιάζει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου που αφορά την τηλεπισκοπική παρατήρηση των ραδιενεργών διαλυτών ρύπων (Cs-137) στο θαλάσσιο περιβάλλον, με την ενσωμάτωση επιτόπιων μετρήσεων, δορυφορικών παρατηρήσεων-μετρήσεων, μοντέλων και ΣΓΠ-GIS. Η περιοχή μελέτης που διερευνάται κατά τη διάρκεια αυτού του έργου είναι το Αιγαίο Πέλαγος (Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος). Οι σχέσεις των θαλάσσιων παραμέτρων (SST, SSS, Ωκεάνιο Χρώμα και Θρεπτικών Ουσιών) με επιτόπιες μετρήσεις συγκεντρώσεων ενεργότητας Cs-137 στο Αιγαίο Πέλαγος διερευνώνται και αναλύονται (χρονικά και χωρικά), με σκοπό να οδηγήσουν σε ένα συνδυασμό μοντέλων-εξισώσεων για την τηλεπισκοπική καταγραφή και πρόβλεψη των συγκεντρώσεων ενεργότητας Cs-137 στην επιφάνεια της θάλασσας. Το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεπισκοπική ανίχνευση: α) της καταγραφής της ραδιενεργούς ρύπανσης (Cs-137), για μια αποδοτική, από πλευράς κόστους, παρακολούθηση στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αξιολόγηση της ραδιολογικής κατάστασης (καθώς δεν υπάρχει ακόμη προϊόν που να προσφέρει τη δορυφορική καταγραφή της ραδιενεργούς ρύπανσης), β) της εκτίμησης των επιπτώσεων πιθανών ραδιολογικών γεγονότων και συμβάντων, γ) της εκτίμησης των επιπτώσεων στην οικολογική πυραμίδα (τροφική αλυσίδα) της ραδιενεργούς ρύπανσης για τις εκτιμήσεις των δόσεων στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, για την έγκαιρη εφαρμογή αντιμέτρων σε περίπτωση ραδιολογικών συμβάντων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content