ΜΑΡΚΟΥΛAΚΗ
EΦΗ


Κύριος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

Η Δρ Έφη Μαρκουλάκη είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το 2008. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χημική Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST, UK). Είναι πρώην ερευνητής του EPSRC (UK). Έχει εργαστεί ως Process and Software Engineer στο Ηνωμένο Βασίλειο και Λέκτορας σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες στον «Δημόκριτο» περιλαμβάνουν ποσοτική αξιολόγηση και διαχείριση αξιοπιστίας και κινδύνου, εργασιακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από νανοϋλικά, καθώς και ποσοτικό προσδιορισμό αβεβαιότητας, στατιστική κατά Bayes, διαδικασίες Markov, προσομοίωση Monte Carlo, στοχαστικά εργαλεία για βελτιστοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών και σχεδιασμό υλικών, και εργαλεία μηχανής / βαθιάς μάθησης. Είναι μέλος του  European Nanosafety Cluster και συν-ιδρύτρια / συν-συντονίστρια της Ελληνικής Πλατφόρμας Νανοασφάλειας. Η έρευνά της έχει χρηματοδοτηθεί / χρηματοδοτείται από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα της ΕΕ ως Κύρια Ερευνήτρια και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως εμπειρογνώμονας για επιλογή και αξιολόγηση έργων FP7 και Η2020. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά έργα όπως τα FP7 / SCAFFOLD, H2020 / EC4SAFENANO και H2020 / MIDIH / SUPREEMO (συντονίστρια), και τώρα ηγείται της ομάδας του «Δημόκριτου» στα H2020 / ‌NANOINFORMATIX και H2020 / CloudiFacturing / CLARION. Είναι εθνική εμπειρογνώμονας στο CEN/TC 352 Nanotechnologies από το 2018 και συν-συγγραφέας και μέλος του CEN TC 352 PWI «Safe-by-Design concept dedicated for nanoscale materials (MNM) and products containing nanomaterials». Έχει πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με πάνω από 800 αναφορές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη και υλοποίηση μια βιώσιμης πλατφόρμας μοντελοποίησης για νανοπληροφορική

2019-2023 | H2020

«NanoInformaTIX: Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας βιώσιμης πλατφόρμας μοντέλων νανοπληροφορικής». Χρηματοδότηση από EC: GA 814426, H2020-NMBP-14-2018 [2019–2023] 7.75 M€ Το NanoInformaTIX είναι ένα ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός περιεκτικού, βιώσιμου πλαι...

readmore-arrow

Εκτίμηση υγείας μηχανών μέσω παρακολούθησης ενεργειακών φορτίων

2020-2021 | European Commission - H2020

«CLARION: Machine Health Assessment via Energy Monitoring» funded by «CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing» (I4MS), GA 768892, H2020-EU.2.1.1 [2019–2020] Τα συστήματα ηλεκτροκινητήρων (Electric Motor‐Driven Systems – EMDS) χρησιμοποιούνται...

readmore-arrow

Διαχωρισμός ενεργειακών φορτίων για εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης και προγνωστικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration)

2017-2021 | SNF

Έργο «PREDIVIS: Hardware accelerated energy disaggregation for energy efficiency and predictive maintenance applications'', χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Υπεύθυνη: E Μαρκουλάκη, Υπότροφος: Σ. Κοτσιλίτης (υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου)...

readmore-arrow

Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για ενεργειακή απόδοση και προβλεπτική συντήρηση - Εφαρμογή σε μετασκευή ηλεκτροκινητήρων

2019-2020 | H2020

Το πείραμα SUPREEMO ανέπτυξε προηγμένες τεχνολογίες CPS / IOT και ανάλυσης δεδομένων edge / cloud, για την ανίχνευση σφαλμάτων εξοπλισμού και για τη δοκιμή της εφαρμογής της στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την υποστήριξη της προβλεπτικής συντήρησης. Η προτεινόμενη λύση είναι φθηνή και εύκο...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλούς Καινοτομίας σε Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογίες

2016-2019 | H2020

«EC4SafeNano: European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials & Nanotechnologies», χρηματοδότηση από ΕΕ (GA 723623, H2020-NMBP-27-2016) [2016–2019] Μια κεντρική πρόκληση για τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής και χρήσης της νανοτεχνολογιας είναι η κατανόηση των κινδ...

readmore-arrow

Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση εργασιακών κινδύνων τεχνητών νανοϋλικών στον κατασκευαστικό τομέα

2012-2015 | FP7

«SCAFFOLD: Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων από κατασκευασμένα νανοϋλικά στην κατασκευαστική βιομηχανία» (χρηματοδότηση από EC: GA 280535, FP7-NMP-2011-SMALL-5) [2012-2015] Τα κατασκευασμένα νανοϋλικά και τα νανοσύνθετα υλικά έχουν διάφορες χρ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content