ΜΑΡΚΟΥΛAΚΗ
EΦΗ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

Η Δρ. Έφη Μαρκουλάκη (PhD, MSc, MEng) είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ-Δ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Χημική Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και μεταπτυχιακού (MSc) και διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST, UK). Είναι πρώην Ερευνήτρια του EPSRC (UK), ενώ έχει εργαστεί ως Μηχανικός Διαδικασιών και Λογισμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως Λέκτορας σε μεγάλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, διαχείριση και διακυβέρνηση κινδύνων και την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασμό ασφαλών, αξιόπιστων και βιώσιμων διαδικασιών και υλικών, με χρήση στατιστικής κατά Bayes, διαδικασιών Markov, προσομοίωσης Monte Carlo, στοχαστικής βελτιστοποίησης και μηχανικής / βαθιάς μάθησης. Η έρευνά της χρηματοδοτείται / έχει χρηματοδοτηθεί από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και των ΗΠΑ. Τα ευρωπαϊκά της έργα σε ασφάλεια νανοϋλικών περιλαμβάνουν τα FP7/SCAFFOLD, H2020/EC4SAFENANO και H2020/NANOINFORMATIX όπου συμμετείχε ως κύρια ερευνήτρια. Συντόνισε επίσης την ανάπτυξη τεχνολογιών IoT και ανάλυσης δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση και τον εντοπισμό σφαλμάτων βιομηχανικού εξοπλισμού, με χρηματοδότηση από τα H2020/MIDIH & H2020/CloudiFacturing.

Είναι εθνική εμπειρογνώμονας στο CEN/TC 352 Nanotechnologies για τα WG1 και WG3 από το 2018 και μέλος του CEN/TC 352/WG3/PG7 Safe-by-Design nanomaterials. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος των UPAC InChI WG for a standard international identifier for nanomaterials / nanoforms, European Nanosafety Cluster (EU-NSC), International Network Initiative on Safe & Sustainable Nanotechnology (INISS-nano) κ.λπ. Υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αξιολογήτρια και επιτηρήτρια έργων, και έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη και υλοποίηση μια βιώσιμης πλατφόρμας μοντελοποίησης για νανοπληροφορική

2019-2023 | H2020

«NanoInformaTIX: Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας βιώσιμης πλατφόρμας μοντέλων νανοπληροφορικής». Χρηματοδότηση από EC: GA 814426, H2020-NMBP-14-2018 [2019–2023] 7.75 M€ Το NanoInformaTIX είναι ένα ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός περιεκτικού, βιώσιμου πλαι...

readmore-arrow

Εκτίμηση υγείας μηχανών μέσω παρακολούθησης ενεργειακών φορτίων

2020-2021 | European Commission - H2020

«CLARION: Machine Health Assessment via Energy Monitoring» funded by «CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing» (I4MS), GA 768892, H2020-EU.2.1.1 [2019–2020] Τα συστήματα ηλεκτροκινητήρων (Electric Motor‐Driven Systems – EMDS) χρησιμοποιούνται...

readmore-arrow

Διαχωρισμός ενεργειακών φορτίων για εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης και προγνωστικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration)

2017-2021 | SNF

Έργο «PREDIVIS: Hardware accelerated energy disaggregation for energy efficiency and predictive maintenance applications'', χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Υπεύθυνη: E Μαρκουλάκη, Υπότροφος: Σ. Κοτσιλίτης (υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου)...

readmore-arrow

Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για ενεργειακή απόδοση και προβλεπτική συντήρηση - Εφαρμογή σε μετασκευή ηλεκτροκινητήρων

2019-2020 | H2020

Το πείραμα SUPREEMO ανέπτυξε προηγμένες τεχνολογίες CPS / IOT και ανάλυσης δεδομένων edge / cloud, για την ανίχνευση σφαλμάτων εξοπλισμού και για τη δοκιμή της εφαρμογής της στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την υποστήριξη της προβλεπτικής συντήρησης. Η προτεινόμενη λύση είναι φθηνή και εύκο...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλούς Καινοτομίας σε Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογίες

2016-2019 | H2020

«EC4SafeNano: European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials & Nanotechnologies», χρηματοδότηση από ΕΕ (GA 723623, H2020-NMBP-27-2016) [2016–2019] Μια κεντρική πρόκληση για τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής και χρήσης της νανοτεχνολογιας είναι η κατανόηση των κινδ...

readmore-arrow

Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση εργασιακών κινδύνων τεχνητών νανοϋλικών στον κατασκευαστικό τομέα

2012-2015 | FP7

«SCAFFOLD: Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων από κατασκευασμένα νανοϋλικά στην κατασκευαστική βιομηχανία» (χρηματοδότηση από EC: GA 280535, FP7-NMP-2011-SMALL-5) [2012-2015] Τα κατασκευασμένα νανοϋλικά και τα νανοσύνθετα υλικά έχουν διάφορες χρ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content