ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Περιβαλλοντολόγος

Η Μαρία Σωτηροπούλου είναι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με διδακτορικό στην Ραδιοοικολογία/Ακτινοπροστασία Πληθυσμού και Περιβάλλοντος, το οποίο απέκτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε την διδακτορική της έρευνα στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ‘Δ’ έχοντας λάβει υποτροφία τεσσάρων ετών ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε εθνικές εξετάσεις. Το διάστημα 2016 με 2018 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο CERN (CERN/HSE/RP), στον τομέα της Ακτινοπροστασίας, και συγκεκριμένα, στον χαρακτηρισμό ραδιενεργών καταλοίπων και στην αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Επί του παρόντος, εργάζεται ως ερευνήτρια μεταδιδάκτωρ έχοντας λάβει υποτροφία δύο ετών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ερευνητικό της αντικείμενο εστιάζεται στην θαλάσσια ραδιοοικολογία, και συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κυταρρογενετικού εργαλείου για την ανίχνευση της συνεργιτικής δράσης και των επιπτώσεων της ραδιολογικής και συμβατικής ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Διενεργεί την έρευνά της στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΚΕΦΕ‘Δ’) υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Δρ Ελένης Φλώρου (Συνεργαζόμενη Διευθύντρια Ερευνών). Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Environmental Science and Pollution Research, το Journal of Environmental Radioactivity και το Radiation and Environmental Biophysics.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content