ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

Υποστήριξη Πληροφορικής - Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση
Τεχνικό Προσωπικό,
Υποστήριξη Πληροφορικής - Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση
Εργαστήριο:

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content