ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Βιολόγος

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η Δρ. Χρυσούλα-Ευαγγελία Καραχάλιου έλαβε το 2008 το πτυχίο της στη Βιολογία από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοχημεία από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2015 έλαβε διδακτορικό. Δίπλωμα στη Χημεία από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπονώντας το πειραματικό μέρος της διατριβής της στο Εργαστήριο Ανοσοπεπτιδικής Χημείας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». Από το 2015 είναι μεταδιδακτορική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Της έχουν απονεμηθεί δύο προσωπικές υποτροφίες, από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2010-2014), και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (2017-2019). Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και είναι συγγραφέας περισσότερων από 15 ερευνητικών εργασιών και πρακτικών σε διεθνή περιοδικά, και περισσότερων από 25 ανακοινώσεων σε διεθνή/εθνικά συνέδρια. Τα ενδιαφέροντά της μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη σύνθεση βιοδραστικών πεπτιδίων / ενώσεων και τη βιολογική αξιολόγησή τους σε in vitro και in vivo συστήματα, την ανάπτυξη και αξιολόγηση ανοσοαναλυτικών συστημάτων για βιοδραστικές ενώσεις / αναδυόμενους ρύπους / επικίνδυνα συστατικά τροφίμων, καθώς επίσης και τη χημική τροποποίηση στερεών επιφανειών για προηγμένες βιοαναλυτικές εφαρμογές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Συμμετέχοντες Νέοι Ερευνητές: Δρ. Χρυσούλα-Ευαγγελία Καραχάλιου & Δρ. Γεώργιος Κουκουβίνος Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Δρ. Ευαγγελία ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Δρ. Σωτήριος Κακαμπάκος Προϋπολογισμός: 50.050 ε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content