ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Μοριακής Φυσικής του ΙΠΡΕΤΕΑ. Χημικός μηχανικός (Πανεπιστήμιο Πατρών, διατριβή στη Βιοϊατρική Μηχανική) με μεταπτυχιακό πτυχίο στη Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας (SPRU, Πανεπιστήμιο του Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει εργαστεί στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες ως εμπειρογνώμονας για την πολιτική καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας για το STOA/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το «Πρόγραμμα Καινοτομίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάστηκε με τις περισσότερες ΓΔ της Ε.Ε. και ιδιαίτερα με τη ΓΔ ‘Research’ & ‘JRC’ & ΓΔ Regio.  Μέλος της βασικής ομάδας για τη μεθοδολογία της έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα μέσα της δεκαετίας του ’90 & συν-συγγραφέας της Πράσινης Βίβλου για την Kαινοτομία στην Ευρώπη και τοy πρώτοy σχeδίου δράσης για την καινοτομία στην Ευρώπη (1995-1998). Υπεύθυνος του διαγράμματος τάσεων για την καινοτομία στην Ευρώπη και τον πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας για τα δύο πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας CIS (Community Innovation Survey) και αναθεώρηση του εγχειριδίου του Όσλο για τη μέτρηση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Σύμβουλος περιφερειακών αρχών και εθνικών κυβερνήσεων για την πολιτική καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη υποδομών έρευνας σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δικτύου ERAWATCH που παρακολούθησε τις πολιτικές Ε&Α και καινοτομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σύμβουλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2009-2013) για Ε&Α και καινοτομία για όλα τα κράτη μέλη. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καινοτομίας και Τεχνολογίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη, Γενεύη) από το 2014. Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Greenovate-Europe που εδρεύει στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας την πράσινη επιχειρηματικότητα και την καινοτομία για την αειφόρο ανάπτυξη, με περισσότερα από 30 μέλη σήμερα.

Σχεδιαστής πολιτικής για καινοτομία και Ε&Α στην Ελλάδα: πόλοι καινοτομίας, Ζώνη Καινοτομίας Αλεξάνδρειας, Επιστήμη και Κοινωνία. Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα στους τομείς της χρηματοδότησης Ε&Α, της προώθησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και του σχεδιασμού πολιτικής. Υπεύθυνος έργου για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης της Ελλάδας (2014-2020) για τη ΓΓΕΚ & των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ΓΔ Regio για θέματα διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ 2021-27.

Σήμερα, συνεργάτης του (NCSR) Δημόκριτος σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών του Κέντρου και βιωσιμότητας των εθνικών ερευνητικών υποδομών. Συνέβαλε στη δημιουργία και ανάπτυξη του Γραφείου Καινοτομίας, της επιτυχούς πρότασης του Κέντρου προς την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση ανακαίνισης και νέων υποδομών και την επιλογή του ως φιναλίστ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας.

Επιλεγμένα Έργα

Blue Bio Med

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy”, Προϋπολογισμός του Φορέα 138.5 k€

readmore-arrow

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, INSPIRED   Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization”, Προϋπολογισμός του Φορέα 232 k€

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content