ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Ιωάννα Κορομηλά είναι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2013 και εκπονεί τη διδακτορική διατρβή με αντικείμενο την ασφάλή σχεδίαση πλοίων έναντι πυρκαγιάς, για την οποία έλαβε υποτροφία από το Ευγενίδιο Ίδρυμα (2015-2018). Παράλληλα συνεργάζεται με το εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχοντας σε ευρωπαικά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το διάστημα 2013-2015 συμμετείχε στο πρόγραμμα “Analysis of maritime transport information for safe navigation on the environment – AMINESS”, ενώ από το 2018 μέχρι και σήμερα συμμετέχει σε προγράμματα με ερευνητικό αντικείμενο την ασφάλεια εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διαχείρησης φυσικού αερίου και ειδικότερα την ανάλυση διακινδύνευσης σε λιμάνια που διαθέτουν εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων με φυσικό αέριο ως καύσιμο. Μεταξύ των ερευνητικών της ενδιαφερόντων είναι η χρήση/ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης διακινδύνευσης, η ποσοτική εκτίμηση διακινδύνευσης, η ασφάλής σχεδίαση και λειτουργία πλοίων, η πυρασφάλεια, η χρήση προηγμένων εργαλείων προσομοίωσης πυρκαγιάς και εκκένωσης, η μελέτη και εφαρμογή της νομοθεσίας, η θιοθέτιση του φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό καυσιμο.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content