ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ
ΖΩΗ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

Η Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη εργάζεται ως διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Είναι χημικός μηχανικός, με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλειας Χημικών Εγκαταστάσεων. Η ειδικότητα αυτή περιλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων από τα τεχνολογικά συστήματα, όσο και την προσομοίωση των φυσικών φαινομένων που προκύπτουν από τέτοια ατυχήματα. Έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας (κυρίως χημικών εργοστασίων) που αποκτήθηκε στο JRC-ISPRA/Ιταλία ( με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1983-87, Διδακτορικό Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1989 ) και στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” στην Ανάλυση Κινδύνων, τον Έλεγχο Ασφάλειας στη Βιομηχανία, τη Λήψη Αποφάσεων για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό γύρω από τις χημικές εγκαταστάσεις καθώς και στην Υποστήριξη Αποφάσεων με την Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έχει απασχοληθεί ως εμπειρογνώμονας στα θέματα αυτά σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς (όπως το ΝΑΤΟ και στην ΕΕ). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 επιστημονικές εκδόσεις και τεχνικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει στην σύνταξη δύο βιβλίων. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητές της σχετίζονται με την Ανάλυση Ατυχημάτων και την εκτίμηση του Ανθρώπινου Παράγοντα ως βασικού παράγοντα για την εμφάνιση μεγάλων ατυχημάτων μαζί με τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε φυσικούς κινδύνους περιλαμβανομένης και της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Quantitative Risk Assessment of Accidental Release of Hazardous Materials in an Oil Refinery and the Surrounding Area

2018-2021 | Stavros Niarchos Foundation and Motor Oil Hellas

Ερευνητικό έργο «Ποσοτική ανάλυση κινδύνου τυχαίας έκλυσης επικίνδυνων ουσιών σε ένα διυλιστήριο και τη γύρω περιοχή του», χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μεταδιδακτορική Βιομηχανική Υποτροφία, Επιβλέπουσα ΕΚΕΦΕ ‘Δ’: Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη, Μέντορας Μότορ Όιλ (Ελλάς): Κα Ευαγγελία Στέφα...

readmore-arrow

7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων

2019-2019 | Chinese funding

Η Επιστημονική Εταιρεία Ανάλυσης Κινδύνων - Κίνας (SRA-China) και το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ)  διοργάνωσαν το «7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνων και Διαχείρισης Κρίσεων» (RACR-2019) που πραγματοποιήθηκε στις 15-19 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα Το συνέδριο είχε ...

readmore-arrow

Ανάλυση θαλάσσιων πληροφοριών για περιβαλλοντικά ασφαλή ναυτιλία

2013-2015 | ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο «Ανάλυση θαλάσσιων πληροφοριών για περιβαλλοντικά ασφαλή ναυσιπλοϊα», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Συντονιστής: Δρ. Σ. Περαντώνης (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ”Δ”) Ο Δρ Ζ Νιβολιανίτου είναι συντονιστής για το ΕΑΣΒΑ [2013-2015] Ο στόχος του έργου AMINESS είναι να συμβά...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων

2014-2014 | European funding

Ο Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών  Εταιρειών Επιχειρησιακής Έρευνας (EURO)  μαζί με το ΕΑΣΒΑ διοργάνωσε στην Αθήνα, Ελλάδα (3-5 Απριλίου 2014) την 79η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του EURO πάνω σε θέματα λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων Ήταν μια δραστηριότητα του EWG MCDA, με μεθόδους  Πολλαπλών Κριτηρ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Αξιοπιστίας

2010-2010 | International funding

Μια σημαντική δραστηριότητα για το εργαστήριο ΕΑΣΒΑ για το έτος 2010 ήταν η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου ESREL (Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αξιοπιστία) 2010, μια ετήσια σειρά συνεδρίων που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Αξιοπιστίας (ESRA). Αυτή η σειρά  συνεδρίων χρονολογείται από ...

readmore-arrow

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ανθρώπινων παραγόντων για τη βελτίωση της ασφάλειας

2005-2010 | European funding

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα VIRTHUALIS χρηματοδοτήθηκε  από το EU FP6, (2005 έως 2010) με στόχο τη μείωση των κινδύνων σε εγκαταστάσεις παραγωγής και χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών με στόχο  την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων ασφάλειας των χειριστών πεδίου μιας εγκατάστασης. Αφορούσε θέματα, όπω...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content