ΣΑΜΠΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Διευθυντής Ερευνών, Βιολόγος

H Δρ. Κωνσταντίνα Σαμπάνη είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και εργάζεται στο Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής (ΕΥΡΚ). Έχει πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983) και διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989). Είναι κάτοχος τίτλου ειδικότητας Κλινικής Εργαστηριακής Γενετικής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικής Γενετικής (European Board of Medical Genetics, EBMG). Έχει υπηρετήσει ως μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυτταρογενετιστών (European Cytogeneticists Association). Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος του ΕΥΡΚ «Βιοδοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών και κυτταρογενετική αιματολογικών νεοπλασιών».

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται στη διερεύνηση χρωμοσωματικών/γονιδιωματικών αναδιατάξεων στις αιματολογικές νεοπλασίες, αφ’ ενός για τη διαγνωστική αξιολόγηση δειγμάτων ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και αφ’ ετέρου για την ανάλυση εκτίμησης κινδύνου και την καθοδήγηση εφαρμογής εξατομικευμένων θεραπειών. Οι μελέτες αυτές επίσης στοχεύουν στην ταυτοποίηση γενετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη πολυσταδιακή πορεία της καρκινογένεσης. Επιπλέον, οι επιστημονικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μοριακές γενετικές μελέτες παραλλαγών γονιδίων που επηρεάζουν την αντιοξειδωτική κυτταρική απόκριση και την επιδιόρθωση του DNA σε υγιείς και νοσούντες.

Η Δρ. Σαμπάνη έχει δημοσιεύσει 49 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως τα J. Exp. Med., Free Radic. Biol. Med., Haematologica, PLoS One, Cancer Genetics και Leukemia. Είναι μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών συλλόγων Γενετικής και Αιματολογίας. Έχει δημιουργήσει επιστημονικές συνεργασίες με πολλά ευρωπαϊκά εργαστήρια κυτταρογενετικής και μοριακής γενετικής, όπως με το Center for Hemato-Oncology Research (CREO) και τoν Τομέα Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Perugia, όπου έχει εργαστεί σαν επισκέπτρια ερευνήτρια κατά την εκτέλεση έργων συνεργασίας. Έχει εποπτεύσει 3 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 5 διδακτορικούς υποτρόφους και 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές όντας υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και την επίβλεψη των ερευνητικών τους έργων, όπως και για την προετοιμασία και παρουσίαση των διατριβών τους.

Το ερευνητικό της έργο στην Κυτταρογενετική του Ανθρώπου είναι εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο και έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις εργασιών σε Ευρωπαϊκά συνέδρια, ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σαν κύρια ερευνήτρια, επιστημονικά της προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον ιδιωτικό τομέα και το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και Κυτταρογενετική λευχαιμικών νοσημάτων

1998-2022 | Provision of services

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κ. Σαμπάνη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

readmore-arrow

Translating genomic and epigenetic studies of MDS and AML

2008-2012 | EU COST Action

readmore-arrow

Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στην έρευνα και τη θεραπεία της λευχαιμίας (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) με την ενσωμάτωση των κορυφαίων εθνικών δικτύων λευχαιμίας και των διεπιστημονικών ομάδων εταίρων τους στην Ευρώπη

2004-2012 | EU FP6

Το European LeukemiaNet χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

readmore-arrow

GSTT1, GSTM1 and ΝQO1 gene polymorphisms in Greek patients with multiple sclerosis: Relevance as predisposing factors

2009-2011 | Υπουργείο Υγείας

readmore-arrow

Occupational and environmental exposures in MDS pathogenesis

2000-2002 | Hellenic Institute of Occupational Health and Safety (ELINYAE)

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content