ΛΙΟΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Φαρμακοποιός

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δρ. Χρήστος Λιόλιος έλαβε το πτυχίο του από το Τμ. Φαρμακευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 2004, όπου έκανε επίσης τις μεταπτυχιακές του σπουδές τον τομέα της φαρμακογνωσίας και χημείας βιοδραστικών φυσικών προϊόντων μέχρι το 2005. Το 2008, έλαβε υποτροφία από το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Αθήνα για τη εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής αναφορικά με ραδιοεπισημασμένα παράγωγα μπομπεσίνης για τομογραφία SPECT (99mTc / 188Re) & PET (64Cu) για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, την οποία υπερασπίστηκε με επιτυχία το 2013 στο Τμ. Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών. Το 2014 πήρε θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή, στο Τμ. Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας στο Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ), Χαϊδελβέργη, Γερμανία, το οποίο έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαγνωστικών ΡΕΤ και της ενδο-ραδιοθεραπευτικών για τον καρκίνο του προστάτη τα τελευταία 6 χρόνια. Το 2019 επέστρεψε στην Ελλάδα και πλέον εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΣΠΑ / ΕΔΒΜ34 για την «Ανάπτυξη 68Ga-ραδιο-επισημασμένων μαγνητικών νανοσωματιδίων σιδήρου που στοχεύουν το πεπτίδιο απελευθέρωσης της γαστρίνης (GRPr) και του ειδικό μεμβρανικό αντιγόνο του προστάτη (PSMA) για μοριακή απεικόνιση με PET / MRI» με την Δρ. Πηνελόπη Μπουζιώτη, ενώ παράλληλα συνεργάζεται και με το Τμ. Φαρμακευτικής Χημείας του Καθ. Α. Κολοκούρη στο Ε.Κ.Π.Α.

Ο Δρ. Λιόλιος έχει ένα ισχυρό υπόβαθρο σε ραδιοχημικές, φαρμακολογικές / φαρμακοκινητικές μελέτες (in vitro / in vivo) και στη φαρμακευτική χημική ανάπτυξη (σύνθεση πεπτιδίων σε στερεά φάση, οργανική χημεία). Έχει εργαστεί εκτενώς σε διαγνωστικά / θεραπευτικά μόρια για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και σε μόρια που στοχεύουν υποδοχείς που εκφράζονται σε άλλους τύπους καρκίνου. Επί του παρόντος το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπευτικών & διαγνωστικών μορίων: 1) μόρια πολλαπλής στόχευσης για το ειδικό μεμβρανικό αντιγόνο του προστάτη / και το πεπτίδιο απελευθέρωσης της γαστρίνης, τα οποία μπορούν να επισημανθούν είτε με διαγνωστικά (68Ga), είτε με θεραπευτικά (177Lu) ραδιονουκλίδια ή 2) μόρια που συνδυάζουν στοχευμένη απελευθέρωση μίας τοξικής ουσία στα καρκινικά κύτταρα, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η διάγνωση με PET των καρκινικών εστιών.

Επιλεγμένα Έργα

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής του εκπομπού α-σωματιδίων Αστάτιο-211 (Astatine-211: 211At) και την εφαρμο...

readmore-arrow

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς κλινικής έρευνας και επιχειρήσεις ασχολείται με τον σ...

readmore-arrow

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα διαθέτουν κατάλληλα φαρμακοφόρα (πεπτίδια ή πεπτιδομιμητικά μόρια), προκειμένου να στοχεύουν: i) το...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content