ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που συντονίζει τα τελευταία 20 έτη στο εργαστήριο συνιστάται στην ανάπτυξη εθνικών υποδομών που εντάσσονται σε μεγάλα έργα σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τις εφαρμογές στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, τη ραδιενέργεια του ατμοσφαιρικού αερολύματος και τα εργαλεία αντιμετώπισης τους. Ειδικότερα ασχολείται με τo χαρακτηρισμό του αερολύματος στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου επαγρύπνησης Rο5, για την αντιμετώπιση εκτεταμένης αερομεταφερόμενης ραδιενεργού ρύπανσης μεγάλης κλίμακας, χαρακτηρισμός του αστικού αερολύματος όσον αφορά τη σύσταση και την κατανομή μεγέθους του, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων, με εφαρμογές στην εισπνεόμενη δόση σωματιδίων, τον καταμερισμό της παρατηρούμενης συγκέντρωσης σε φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές έκλυσης, τη χρήση ραδιενεργών ιχνηθετών και την ανάπτυξη νέων υποδομών παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων. Επίβλεψη 8 Υποψ. Διδακτόρων στα πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Πατρών, Αιγαίου. Δημιουργία υποδομής διεθνούς εμβέλειες για παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του ατμοσφαιρικού αερολύματος στα δίκτυα GAW/ACTRIS στο αστικό υπόβαθρο (Αθηνα) και την ελεύθερη τροπόσφαιρα (ορος Χελμός). Συντονιστής του προγράμματος πλαισίου (FP7 REGPOT-ΕΝΤΕC), ενός εθνικού ερευνητικού έργου (Π.Ε.Π. Αττικής) με χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ και επιστημονικός υπεύθυνος για το Δημόκριτο σε 3 εθνικά και 4 ευρωπαϊκά (Η2020, 5ο πρόγραμμα πλαίσιο) ερευνητικά έργα, 3 προγράμματα LIFE (DG-ENV). Συμμετέχων ερευνητής στο Δημόκριτο σε 8 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (τα 3 έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς). Εθνικός εκπρόσωπος στα προγράμματα του ΔΟΑΕ για τις εφαρμογές πυρηνικών αναλυτικών τεχνικών στο Περιβάλλον, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελ. Εταιρίας Έρευνας Αερολυμάτων. Συγγραφικό έργο περισσότερες από 212 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και 300 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)

2018-2022 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το ΕΡΠ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στην  ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ), με λοιπούς εταίρους το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ίδρ...

readmore-arrow

Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

2019-2022 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στo  Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της (CLIMPACT), με λοιπούς εταίρους το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ελλην...

readmore-arrow

Προηγμένη μετρολογία αερολυμάτων για την επιστήμη της ατμόσφαιρας και την ποιότητα του αέρα

2020-2023 | EC/Horizon 2020 & EURAMET

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στο έργο  AEROMET II, με συντονιστή το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Γερμανίας και 23 λοιπούς εταίρους από τη Γερμανία, Τσεχία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία , Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβενία ​​και Ελλάδα. Η ατμοσφα...

readmore-arrow

Λύσεις για βιώσιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις έρευνας της ατμόσφαιρας

2021-2025 | EC/Horizon 2020

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στο έργο  ATMO-ACCESS, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και 37 λοιπούς εταίρους από τη Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Πολωνία , Σουηδία, Αυ...

readmore-arrow

Πρόβλεψη και προστασία των οπωροφόρων καλλιεργειών από τον παγετό

2021-2025 | EC/LIFE programme

Το ΕΡΠΤΑΚ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο LIFE-FROSTDEFEND, με λοιπούς εταίρους την εταιρεία MSENSIS, την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον. Το έργο LIFE-FROSTDEF...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content