ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Διευθυντής Ερευνών, Φαρμακοποιός

ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο Δρ. Σωτήριος Κακαμπάκος είναι πτυχιούχος της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980) και διδάκτορας Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1989). Κατά το διάστημα 1990-91 του χορηγήθηκε ερευνητική υποτροφία και εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Κατά το διάστημα 09/1991-09/1995 υπήρξε υπότροφος μεταδιδακτορικός ερευνητής Δ’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων (Ι/Ρ-ΡΠ) όπου το 1995 εξελέγη σε θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ΄).  Το 1998 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή (Β΄) και από το 2004 κατέχει θέση Διευθυντή Ερευνών  (Α΄). Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ι/Ρ-ΡΠ (1999-2012) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) (2012-06/2020). Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι/Ρ-ΡΠ (2006-2009 και 2011-2012) και του ΙΠΡΕΤΕΑ (2012-06/2019). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων τεχνολογιών ανοσοαναλύσεων για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό πολλαπλών αναλυτών με έμφαση στην ανάπτυξη ανοσοαισθητήρων (οπτικών και ηλεκτροχημικών), νέων στερεών υποστρωμάτων για βιοαναλυτικές εφαρμογές, μεθοδολογιών σχηματοποίησης και νανοδόμησης επιφανειών για δημιουργία συστοιχιών πρωτεϊνών, DNA και κυττάρων, νέων ιχνηθετών με στόχο την αύξηση της αναλυτικής ευαισθησίας των ανοσοπροσδιορισμών και την ανάπτυξη νέων μικρού μεγέθους διαγνωστικών συσκευών για επιτόπιες χρήσεις. Ήταν/είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ή/και συμμετείχε σε πολυάριθμα εθνικά έργα καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων για ταυτόχρονο προσδιορισμό αναλυτών κλινικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και με την ασφάλεια τροφίμων με προϋπολογισμό για το ΙΠΡΕΤΕΑ άνω των 2 M€. Έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές, MSc. και διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Κρήτης και Πατρών. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 133 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 39 εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 6 κεφαλαίων σε βιβλία, και έχει περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Κατέχει επίσης 21 εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ των οποίων 10 σχετικών με νέες πλατφόρμες βιοαισθητήρων. Έχει διοργανώσει και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής πολλών εθνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του  περιοδικού Biosensors (MDPI) και τακτικός κριτής άρθρων σε πολλά διεθνή περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Biosensors & Bioelectronics, Sensors and Actuators B, Analytical Chemistry, Analytical & Bioanalytical Chemistry, Microelectronic engineering, Colloids & Interfaces B: Biointerfaces, , Journal of Hazardous Materials, Talanta, Scientific Reports, etc.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες

2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01934)

Ο έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βιομηχανία τροφίμων γεγονός που αποτυπώνεται στο μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς για τον προσδιορισμό βλαβερών ουσιών στα τρόφιμα το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 17Β€ το 2022. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητ...

readmore-arrow

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Συμμετέχοντες Νέοι Ερευνητές: Δρ. Χρυσούλα-Ευαγγελία Καραχάλιου & Δρ. Γεώργιος Κουκουβίνος Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Δρ. Ευαγγελία ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Δρ. Σωτήριος Κακαμπάκος Προϋπολογισμός: 50.050 ε...

readmore-arrow

Επιτόπιος έλεγχος ασφάλειας τροφίμων με χρήση μονολιθικά ολοκληρωμένης φασματοσκοπικής ψηφίδας για την ανίχνευση επιβλαβών ουσιών σε φρέσκα τρόφιμα

2012-2016 | EU/FP7-ICT-2011-8 (318319)

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα θέμα που απασχολεί τους καταναλωτές σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι οι βιομηχανίες τροφίμων ακολουθούν στην πλειονότητά τους αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας τόσο των πρώτων υλών τους όσο και των προϊόντων τους, και παρά την ...

readmore-arrow

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης πλατφόρμας καινοτόμου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

2011-2013 | EU/FP7-SME-2011 (286442)

Επιστημονική Υπεύθυνη (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”): Δρ. Ευαγγελία Λιβανίου Συμμετέχοντες Ερευνητές (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”): Δρ. Σ. Κακαμπάκος, Δρ. Δ. Μαστέλλος, Δρ. Π. Πέτρου, Δρ. Ι. Πιρμεττής Προϋπολογισμός (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”):  237.181,25 ευρώ Η κο...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content