ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Φυσικός

Σταματελοπούλου Ασημίνα, Μ.Sc, PhD: είναι Διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών (2006-2010) και του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Φυσική περιβάλλοντος και μετεωρολογία» (2011-2013) του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ. Το 2018 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή (2014-2018), αντικείμενο της οποίας ήταν η «Εκτίμηση της έκθεσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία». Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στη διενέργεια δειγματοληψιών μεγάλης κλίμακας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προσδιορισμού μικροσωματιδιακής ύλης και αέριων ρυπαντών φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης. Επιπροσθέτως, έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση και διεξαγωγή μελετών πεδίου μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο τη μελέτη της ποιότητας του αέρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Η προαναφερθείσα εμπειρία της αποκτήθηκε από τη συμμετοχή της σε μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα που συνδέουν τη συγκέντρωση ρύπων στο περιβάλλον με την ανθρώπινη υγεία (π.χ ICARUS – Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems, HEALS-Health and Environment wide Associations based on Large population Surveys). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα έμπειρη στη ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για τη συσχέτιση της αέριας ρύπανσης με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (π.χ αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα), καθώς και στη δημιουργία ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων και στη διαχείριση και στατιστική επεξεργασία μεγάλων χρονοσειρών με περιβαλλοντικά δεδομένα. Η επιστημονική της εμπειρία και το έργο της συνοψίζονται σε 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 1 εργασία σε επιστημονικό βιβλίο, 2 εργασίες που βρίσκεται υπό αξιολόγηση, 2 εργασίες που βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής, καθώς και σε 22 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content