ΜΑΓΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ


Κύριος Ερευνητής,

Θωμάς Μάγγος, M.Sc, PhD: Κύριος Ερευνητής. Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μετά τις βασικές του σπουδές στη Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Έλαβε το διδακτορικό του στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 1998 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας-Ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ενασχολούμενος με καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα για την διεξαγωγή μετρήσεων ποιότητας αέρα σε αστικό, εσωτερικό και επαγγελματικό περιβάλλον και σε φωτοκαταλυτικές διαδικασίες και εφαρμογές με στόχο τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Είναι Συντονιστής του έργου “VISIONS” LIFE + 2019 και Κύριος Ερευνητής (PI) του έργου HORIZON 2020 με την ονομασία “ICARUS”. Επιπλέον, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα R&D (FP7, LIFE + & REGGPOT). Είναι μέλος των ομάδων εργασίας CEN/TC264/WG15 (PM10/PM2.5) & CEN/TC386/WG2 (Photocatalysis / Air Purification). Είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τους όρους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 για συγκεκριμένες μετρήσεις αέριων ρύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει ως εθνικός εμπειρογνώμονας στη συγγραφή γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με το COM (2012) 39 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αναπληρωτής συντονιστής στην TG του ERNCIP ((European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) από το 2016 και αναπληρωτής μέλος του διοικητικού συμβουλίου της δράσης COST17136 INDAIRPOLLNET. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 110 σε διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content