ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Δρ. Μανώλης Μαθιουλάκης είναι Ερευνητής Α’ (Διευθυντής Ερευνών) στο Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ινστιτούτο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας). Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημ. Μηχ. ΕΜΠ με Mεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό στα Ενεργειακά από το πανεπιστήμιο Paris ΧΙΙ (Γαλλία). Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει διδασκαλία & έρευνα στα γαλλικά Πανεπιστήμια Paris ΧΙΙ και EVE σε οργανική θέση Maître de Conférences, πριν προσληφθεί το 1997 στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», όπου και εργάζεται σήμερα ως ερευνητής.
Δραστηριοποιείται ερευνητικά στη γενικότερη επιστημονική περιοχή της μεταφοράς θερμότητας και της ενεργειακής μετρολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Θερμική ηλιακή ενέργεια και στις εφαρμογές της (θερμο-υδραυλική βελτιστοποίηση, ενεργειακός σχεδιασμός, μοντελοποίηση συλλεκτών και συστημάτων, ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων), στη μελέτη φαινομένων μεταφοράς σε συστήματα ηλιακής απόσταξης – αφαλάτωσης (νέοι σχεδιασμοί βασισμένοι στις τεχνολογίες humidification – dehumidification, membrane distillation) και στη μετρολογία ενεργειακών μεγεθών (σχεδιασμός σύνθετων εργαστηριακών υποδομών υψηλών μετρολογικών απαιτήσεων, βελτιστοποίηση συστημάτων μέτρησης, διάδοση σφαλμάτων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων, ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων αβεβαιότητας, ανάπτυξη προτύπων μεθόδων δοκιμών και ιχνηλάσισιμης διακρίβωσης).
Έχει αναλάβει το συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήθους ερευνητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια εκτέλεσης εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, σε πολλά από αυτά ως επιστημονικός υπεύθυνος, όπως και την επίβλεψη διδακτορικών, μεταπτυχιακών & διπλωματικών και έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών (αναλυτικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.solar.demokritos.gr/PUBLICATIONS_en.html).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης για θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε απομονωμένες περιοχές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Δυνατότητες, τεχνολογίες, εμπειρίες πεδίου, κοινωνικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

- |

readmore-arrow

Διασφάλιση ποιότητας στις τεχνολογίες ηλιακής θέρμανσης και ψύξης - Παρακολουθόντας τις πρόσφατες και μελοντικές εξελίξεις

- |

readmore-arrow

Σχεδίαση Νέου Καινοτόμου Θερμικού Ηλιακού

- |

readmore-arrow

Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας

- |

readmore-arrow

SolarKeymark-II - Large open EU market for solar thermal products

- |

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content