ΣΑΛΒΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός Μηχανικός

ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η Εύα-Αλεξάνδρα Σαλβάνου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ που ασχολείται με την Πυρηνική Ιατρική σε συνδυασμό με τη Νανοϊατρική στο Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», από το Νοέμβριο του 2017.

Έχοντας αποφοιτήσει με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ως Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), συνέχισε να εφαρμόζει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, ξεκινώντας διδακτορικό στη Σχολή Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη ραδιοεπισήμανση νανοσωματιδίων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς στον τομέα της ογκολογίας. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία στο Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών περιλαμβάνει την ενασχόληση με διαφορετικά ραδιονουκλίδια (67Ga, 68Ga, 177Lu, 225Ac, 99mTc) και διάφορες νανοδομές (π.χ. σιδηρομαγνητικά, χρυσού). Έχει αποκτήσει εμπειρία με κυτταρικές καλλιέργειες και δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας, καθώς και γνώση και πρακτική εμπειρία σε εργαστηριακά ζώα όχι μόνο με την απόκτηση του διαπιστευμένου μαθήματος FELASA 056/16 (6th Laboratory Animal Science European Union Functions Course (Functions A,B,C,D)) αλλά και εκτελώντας in vivo πειράματα για το ερευνητικό της έργο.

Επιλεγμένα Έργα

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής του εκπομπού α-σωματιδίων Αστάτιο-211 (Astatine-211: 211At) και την εφαρμο...

readmore-arrow

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς κλινικής έρευνας και επιχειρήσεις ασχολείται με τον σ...

readmore-arrow

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα διαθέτουν κατάλληλα φαρμακοφόρα (πεπτίδια ή πεπτιδομιμητικά μόρια), προκειμένου να στοχεύουν: i) το...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content