ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός.

Αδειοδοτημένος Χειριστής του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα (1989 -). Συντονιστής Επιτροπής Φυσικής Προστασίας Ερευνητικού  Πυρηνικού Αντιδραστήρα (2012 – ). Συντονιστής Επιτροπής Μελέτης Τρωτότητας για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.‘’Δ’’(2018 – ). Μέλος του External Advisory Board στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Η2020 ALADDIN (Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification & Neutralization) (2017 – ). Υπεύθυνος Ξεναγήσεων Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα (1990 – ).

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Συνεδριακού Κέντρου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.‘’Δ’’ (2012-2018). Αιρετό μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. (2017 – ). Αιρετό μέλος του Ε.Σ.Ι. του Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α. (2020 – ). Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών, της Σ.Τ.ΕΦ. του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1986).

Συμμετέχει στα παρακάτω Ερευνητικά Προγράμματα του Δ.Ο.Α.Ε.: J02006, Nuclear Security for Research Reactors and Associated Facilities, J02010, Preventive and Protective Measures Against Insider Threats at Nuclear Facilities, J02011, Improving the Security of Radioactive Material & of Associated Facilities & Activities.

Έχουν γίνει οι παρακάτω ομιλίες σε Συνέδρια:  ‘’Lead Shielding of the Thermal Column of the Greek Research Reactor (GRR-1)’’ – Technical Meeting on Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR), I.A.E.A., November 2009, Petten, The Netherlands, ‘’ An Overview of the G.R.R.-1’s Security System’’, Workshop on Managing the Interface between Safety and Security for Research Reactors, June 2015, I.A.E.A., Vienna, Austria, Co-chairperson, Technical Meeting on the Use of a Systematic Approach to Training in the Field of Nuclear Security, November 2016, I.A.E.A., Vienna, Austria, Poster Presentation ‘’Building a Security Vulnerability Assessment Program for the G.R.R.-1’’, International Conference on the Security of Radioactive Material: The Way Forward for Prevention and Detection, I.A.E.A., December 2018, Vienna, Austria, ‘’Selected Teaching Methods’’ & ‘’Threat Definition’’,  International Train-the-Trainers Course on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, I.A.E.A., December 2019, New Delhi, India, “Implementing a Table Top Exercise (TTX) for assessing Physical Protection System (PPS) efficiency in N.C.S.R. ‘’Demokritos’’, International Conference on Nuclear Security: Sustaining and Strengthening Efforts (ICONS 2020), February 2020, I.A.E.A., Vienna, Austria.

Έχει παρακολουθήσει τις παρακάτω εκπαιδεύσεις: Πτυχίο από την Εθνική Σχολή Π.Σ.Ε.Α. (2009), Performance Testing Workshop, Sandia National Labs, July 2011, Lisbon, Portugal, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ, Μάρτιος 2012, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝ.ΕΠ.)-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Regional Training Course on the Use of Nuclear Material Accountancy and Control (NMAC), March 2013, I.A.E.A., Vienna, Austria, Regional Training Course on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, 23 May – 3 June 2016, I.A.E.A., Delft, The Netherlands, ITC-28: International Training Course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, Sandia National Labs, 27 October – 15 November 2019, Albuquerque, NM, USA.

Έχει οργανώσει τις παρακάτω εκπαιδεύσεις για το Προσωπικού Φύλαξης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘’Δ’’: Table Τop Exercise,  Sandia National Labs, ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ., Ιούνιος 2012, Target Forder Workshop, Sandia National Labs, ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ., Φεβρουάριος 2013, Επανεκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας από Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.,  Ιανουάριος 2015, Table Τop Exercise, Μάιος 2019.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content